Mens Zijn

Het denken wordt  vervangen door het ZIJN
en het hart wordt niet meer meegenomen door het brein!
Elke vorm van geloof mag gaan en wordt ontslaan
want het oorspronkelijke innerlijke WETEN gaat opstaan.

Het “welkom thuis” gevoel wordt geboren
en raakt de snaar van bereidwillige oren!
De totale waarachtige harmonie
brengt terug oorspronkelijke (nog ongekende) levensENERGIE.