inVORMatie

De mens, een waterwezen

Elk waterkristal heeft een unieke wonderbaarlijke vorm. Elke vorm is een resultaat van de blootgestelde invloeden. In ons mensen stroomt enorm veel celwater. Wij zijn waterwezens.  Wij gaan met alles om ons heen in resonantie. Dus ALLES heeft ook invloed op ons. Wij mensen veranderen letterlijk door de invloeden die met ons lichaam in resonantie gaan.
De talloze elektronen in ons systeem bewegen dan anders, waardoor de atomen veranderen. Met als gevolg dat onze gedachten daardoor een bepaalde kant op gaan en onze emotionele toestand verandert.

Mijn eigen vormgeving: familie

Mijn ouders namen bij mijn geboorte twee Vietnamese vluchtelingen bij zich op, die 7 jaar bij ons leefden. Wij waren samen met hen een gezin met in totaal 5 kinderen, waarvan ik de jongste was. Ajin en Awai (de pleegkinderen) waren bij hun aankomst in ons gezin al 16 en 18 jaar oud. Daarvoor leefden ze in Saigon. In een groot gezin, dat door de oorlog dramatisch opgesplitst werd. Zij waren vóór de oorlog rijk en hadden vele mensen die voor hen in huis werkten. Ik kan me nu achteraf pas voorstellen dat het een erg moeilijke levensperiode voor allebei geweest moet zijn. Ajin en Awai waren bij ons zeer stil en bescheiden en bleven altijd op de achtergrond. Mijn moeder vertelde mij enkele maanden geleden pas, dat zij hen de taak gaf, om veel op mij te letten. In het dorp dachten velen, dat ik hun kind was. (blijkbaar keek niemand in de kinderwagen☺?)
Bij ons thuis stond altijd de deur open voor iedereen, die hulp nodig had. Wij hebben een heleboel foto’s, die dat documenteren. Er kwamen mensen uit alle streken naar ons toe. Vele Vietnamese mensen, maar ook Polen, Russen en Afrikanen kwamen regelmatig op bezoek en leefden met ons samen. Iedereen was welkom. Mijn moeder was oorspronkelijk verpleegster en werd daardoor vaak door kennissen en buren geroepen als er iemand op zijn of haar sterfbed lag (ook ’s nachts). Achteraf gezien, heb ik zelf nauwelijks bewust herinneringen aan mijn kindertijd.
Dit verhaal was voor mijn gevoel een ideale potgrond voor een Verena, die zich zelf helemaal niet kon waarnemen, zich moeilijk kon uiten, heel goed op allerlei manieren kon vluchten en grenzeloos hulp verleende…
Wie water begrijpt, begrijpt het leven…

v.l.n.r:: Awai, Verena(tje),Ajin

Middelbare school

Ik kwam op een middelbare school die naar de “Geschwister Scholl” genoemd werd. Hans en Sophie Scholl maakten deel uit van een kleine studenten verzetsbeweging in de tijd van de tweede wereldoorlog. De beweging met de naam “die weisse Rose” schreef vanaf 1942 flyers waarin ze, kritiek uitten op het nationaalsocialisme. In 1943 werden Hans en Sophie Scholl bij het uitdelen van deze flyers betrapt en werden gevangen genomen. Wegens hoogverraad werden ze enkele tijd later onthoofd.
Het was een traditie aan deze school om elk jaar naar de film “die weisse Rose” te gaan kijken. En ieder jaar opnieuw voerde ik na het kijken van de film mijn ultiem gevecht om niet in de klas te gaan huilen. En dagenlang na het kijken van de film hing er een sluier van enorm verdriet en onmacht om mij heen en gedurende mijn hele jeugd galmde daarom in mij de vraag…” Hoe kan het zijn, dat zoveel mensen in Duitsland werkelijk ervan overtuigd waren dat Joden minderwaardige mensen waren????” Maar zoals vele Duitsers heb ook ik mij onbewust de vorm laten geven mij schuldig te voelen voor de oorlog en het gedrag van “de Duitsers”. Ik had mij eigenlijk ook kunnen afvragen : “Hoe kan het dat ik me schuldig voel en me schaam om van Duitse afkomst te zijn?”
Toen ik naar Nederland verhuisde schrok ik van de impact van de nationale feestdag van 5 mei op mijn systeem. Al die waaiende vlaggen aan de huizen, die mij volledig herinnerden aan “mijn” ingeprente schuld. Niet makkelijk zomaar iets los te laten, wat slim in het (on)bewustzijn is geïnstalleerd…De mens, een waterwezen…

Het leven is een grote hypnoseshow

Dat besefte ik pas 2010 na het volgen van een cursus hypnose in Engeland, waar ik “toevallig ” ben beland. Wij waren een groep van ca 25 mensen uit de hele wereld en onze leraren waren 2 heel bekende Engelse hypnotiseurs. Ik was echt verbaasd toen ik meekreeg dat mensen uit de groep opeens onder hypnose blijkbaar in andere levens en tijdperken doken, of andere talen spraken (talen die zij niet konden spreken bij bewustzijn). En een keer begon zelfs een Nederlandse vrouw uit die cursus een oud Duitse taal te spreken – vloeiend!!! In mij ontstond toen de overtuiging dat andere levens daadwerkelijk moesten bestaan. Maar dit werd later ondermijnd toen ik kennis maakte met de werking van de van hersenen, en de talloze mogelijkheden ter beïnvloeding.
Ja, niets is zoals het lijkt, dat was en is voor mij een feit. Er is een oneindige put van mogelijkheden om mensen bepaalde gedachten, gevoelens (en beelden) te implanteren. De wereld is werkelijk een grote hypnoseshow. Ik begon mij steeds meer zelf te onderzoeken en vroeg mij meer af “wie ben ik werkelijk??”(zonder mijn inprentingen). Water, pure resonantie…
Een waardevolle hypnose link: https://www.youtube.com/watch?v=m5U_BcxgRf4  (als je niet veel tijd hebt, lonen zich 3 min tussen 11min 15sec en 14min 30min en de laatste 2 minuten)

Gezondheid

Frank, mijn man was vroeger vaak ziek en zijn verschillende lichamelijke klachten en pijnen begonnen meer en meer toe te nemen. Hij werd door diverse osteopathie-collega’s en ook artsen onderzocht en behandeld maar niemand kon hem echt helpen. Een “alternatieve” arts heeft hem pas in 2007 op een spoor gebracht: voedselintoleranties!
Ik stond ervan te kijken hoe snel alles bij Frank genas en dat hij zich beter dan ooit voelde. Nieuwsgierig naar eventuele eigen veranderingen volgde ik hem en liet zuivel en ook gluten weg. Totaal verbaasd over de resultaten, begonnen wij helemaal in de relatie tussen voeding en lichaam/geest te duiken. Het viel ons op, dat wanneer mensen bereid waren hun eten te veranderen wij werkeloos werden.☺ Wij beseften hoe essentieel het weten over giftstoffen in de voeding is en waren alleen verbaasd over de ontkenning hiervan in alle mainstream opleidingen en cursussen voor hulpverleners. Achteraf gezien heeft de voedingsverandering mij ook enorm geholpen, uit mijn overtuiging “denken alles te weten” te komen en meer achtzaam te ZIJN.
De mens, een waterwezen…

“Hier op aarde draait alles om de macht over het bewustzijn van de mens.”

Deze zin, die ik 2012 vernam, veroorzaakte een ware implosie in mijn lijf. Ik kan het niet beschrijven wat er gebeurde. Voor het eerste keer in mijn leven communiceerde mijn lijf direct en duidelijk met mijn bewustzijn. Mijn wereld, werk en waarneming veranderde na het horen van deze woorden. Alles veranderde.

in”vorm”aties van mijn familie

Mijn peetoom: Setz dich über alles weg und freu dich über jeden Dreck”
Dat is het levensmotto van mijn geliefde peetoom. Hij is nu 95 jaar! Toen hij 17 jaar oud was, moest hij het huis uit, om voor Duitsland in de oorlog te gaan vechten. In Rusland.  Oh, wat heeft hij allemaal meegemaakt. Gedurende zijn leven is de wereld zo veranderd… Ik ervaar hem als een zeer bijzonder Mens. Zoveel humor, zo diep rakende wijsheden en  wat voor een bibliotheek aan ervaringen zit in hem. Ik geniet er altijd van om met hem samen te zijn. Hij vertelt veel over zijn leven en de oorlog, en ik luister graag. Niemand wil het meer horen en hij heeft nu de tijd om stil te staan en te verwerken. Vele dingen die hij vertelt  (bv. de Nürnberger Processen) heeft hij veel anders meegemaakt en beleefd dan velen van ons op school hebben geleerd of wat in de boeken staat. En vaak is het zo, als hij een WO2 documentaire op TV ziet of literatuur erover leest, dat hij dan zijn hoofd schudt. “Het klopt niet wat ze zeggen….” Hij wordt dan stil en somber want hij weet: “Als ik mijn mond in het openbaar open doe en iets anders vertel, omdat ik het anders heb beleefd, dan ben ik voor velen een nazi”.
Het liefst zou hij nu nog eens willen uitwisselen met iemand van zijn leeftijd die ook in de oorlog was. Dat is een zeer diepe wens van hem.
Mijn peetoom heeft een ongelofelijk intacte toegang naar zijn gevoel. Dit heeft hem al talloze keren zijn leven gered. Daarom is hij ook iemand die geen aannames gewoon overneemt van anderen. Niet van zijn pastoor (waar hij al zovele opmerkingen heeft gemaakt, dat de pastoor hem uit de weg gaat), niet van zijn arts (want hij bewijst hem regelmatig dat natuurlijke middelen veel beter helpen dan alle zalfjes en medicaties), van niemand. Hij laat zich  andermans “goedbedoelde” vormen niet opdringen. Best grappig om naar zijn dagelijkse verhalen te luisteren. TV kijkt hij heel weinig, want van al dat geweld heeft hij genoeg meegemaakt. Hij luistert liever naar zijn oude platen muziek. Ook nu in de “corona tijd”  beluistert hij alles wat hem gepresenteerd wordt met een afstand. Zijn gevoel zegt: “Het verhaal klopt niet”. Tegelijk voelt hij dat binnenkort veel mensen dood gaan. Voor mij interessant, want hij zegt erbij:”niet aan corona”.

Mijn vader – paradigmawisseling.
Mijn vader (is niet Albert Einstein☺) is met hart en ziel natuur- en kwantumwetenschapper.
Met een grote interesse volgde hij zijn hele leven lang de geschiedenis van de kwantumtheorie. Hem werd een materialistisch wereldbeeld geleerd waar ook zijn hele studie en zijn werk en zijn leven op gebaseerd was. Alles is materie en alles volgt logische natuur-wetmatigheden. Alles kan in formules uitgedrukt worden. (Voor mij was het altijd lastig met hem te communiceren, want mijn bevindingen kon ik moeilijk in formules uitdrukken…)
De overtuiging dat alles op materie gebaseerd is en in formules uitgedrukt kan worden was ook de basis van het werk van Albert Einstein. “God dobbelt niet” was zijn bekende uitspraak.
Volgens mijn vader zei Albert Einstein 1945 op zijn sterfbed dat hij bereid was, dit wereldbeeld los te laten als de kwantumtheorie met formules bewezen zou kunnen worden. Pas in 1982 kon het bewijs van de kwantumwetenschap voor het eerst in een grootschalig experiment dus aangetoond worden.
(Als ik het even met mijn niet-wetenschappelijke woorden uitdruk, werd dus bewezen):  Alles is energie en alles is door tijd en ruimte met elkaar verbonden. Ook de dwarsverbanden tussen de wereld “erbuiten”(die wij zien) en de wereld in ons werden duidelijk. Want alles wat buiten onszelf is is een elektromagnetisch (leeg) veld.
Dit was een baanbrekende gebeurtenis, en de hele wetenschappelijke wereld herhaalde  dit experiment continu totdat men in 2006 tot de finale conclusie kwam dat dit 100% klopt!
Mijn vader volgde alle experimenten en voor hem was het in 2006 logisch, zijn statisch en materialistisch wereldbeeld los te laten. Hij voltrok een paradigmawisseling en was TOTAAL verbaasd dat dit niet iedereen in de natuurwetenschap deed. Hij gaf daarom lezingen over kwantummechanica, publiceerde artikelen en ging als gastdocent ook naar scholen (omdat dit de kinderen niet werd geleerd).
Stomverbaasd was hij over het feit dat niet alle collega’s het achterhaalde materialistisch wereldbeeld los konden laten. Er heerst zelf een oorlog zei hij. Het zijn nu 2 “kampen” in de natuurwetenschap.
Ooit ontmoete hij nog eens een oude professor van wie hij zelf les heeft gekregen. Hij vroeg aan hem hoe het kon dat de studenten van toen niets hebben geleerd over datgene wat vanuit de kwantenwetenschap al gaande was. Zijn professor zei heel eenvoudig: “Dat onderwerp stond niet op de voorgeschreven planning”.
(Ja, dat is het ellende van de wereld… waarheid staat nooit op het lesrooster…..)

Mijn broer – DE arts…
Twee handen op één buik…. dat was onze relatie met elkaar. Mijn broer is een Mens, die voor anderen klaar staat. Daarom heeft hij ervoor gekozen om arts te worden. Ik heb altijd tegen hem opgekeken en was zo onder de indruk van wat hij deed. Telkens als hij naar huis kwam, hing de hele familie aan zijn lippen om weer zijn verhalen te horen… Hij heeft een grote huisartspraktijk in Zuid-Duitsland en omdat hij ook leidend noodarts van de hele regio is, kun je zo 48uur in zijn leven vergelijken met alle gebeurtenissen van twee jaar samen in een leven van een gemiddeld persoon… Hij heeft het dus onvoorstelbaar druk en daarbij nog een gezin met twee kleine kinderen. Tijd en ruimte voor zichzelf is er weinig. Oh zo graag wil ik altijd eens in rust met hem SAMEN komen… uitwisselen, oog in oog. Zeker in de tijd van NU.. want zo graag wil ik alles kunnen begrijpen – alle lagen van denken en handelen, zeker vanuit de medische wereld. Maar…sinds vier jaar hebben wij geen contact meer met hem. En juist dat waren de vier jaren waar bij Frank en mij alles veranderde. Frank begon toen in de wereld van alternatieve geneeswijzen te duiken en volgde internationaal talloze congressen, die door artsen gegeven werden, die succesvol oorzakelijk alle soorten ziektes behandelden. Wij ontdekten oude natuurlijke middelen die gunstig en effectief waren.

Toen mijn ouders zieker begonnen te worden ontstonden interessante situaties die de in-vorm-atie botsing tussen mijn broer en mij duidelijk maakte.
Telkens als één van mijn ouders een ziekte had, stelden Frank en ik bepaalde middelen voor. Mijn ouders belden dan mijn broer op,(omdat zij toch even de medische/reguliere bevestiging wilden hebben). Maar deze kregen ze nooit. Integendeel. Mijn broer zei duidelijk het tegendeel, of zei gewoon “niet nemen!”. Gelukkig deed hij vaker achteraf eigen onderzoek en belde mijn ouders dan terug met het advies “Ja, je kunt het toch nemen, maar vertel het aan niemand”….. Afgelopen week zei hij voor het eerst tegen mijn ouders bij een bepaalde vraag van hen, dat hij geen ervaringen heeft met datgene wat Frank en Verena doen. POEHOE... dat heeft nu enkele jaren geduurd…

Graag wil ik jou uitnodigen om nooit met de aanname te leven, dat een arts alles over gezondheid weet. Tegenwoordig demonstreren vele artsen wereldwijd tegen de grote farmaceutische impact binnen hun opleidingen.
En ook nu staan ZO vele artsen kritisch tegenover inentingen die niet goed onderzocht worden en op de markt gebracht willen worden. Het enige probleem is, dat deze artsen geen podium in de media krijgen.
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/

Ik kan je alleen maar inspireren jouw eigen vormgeving te onderzoeken en wie weet los ervan te komen om meer openheid te creëren voor jouw binnenwereld.