Contact

graag lees ik je vraag en ik bel je terug als je jouw nummer doorgeeft

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht

  Ik ga akkoord met de privacyverklaring


  Privacy verklaring
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:
  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt.
  om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
  Privacy op de zorgnota
  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  Uw naam, adres en woonplaats Uw geboortedatum De datum van de behandeling
  Copyright Supato Design 2018

  Verena Linke
  Malbergstraat 29
  6367 BT Voerendaal
  045 5234 050
  verena@centrum-energie.nl