Consult

Ieder mens volgt zijn eigen unieke levensweg. Ook jij en ik. Soms lijkt het alsof wij op deze weg verdwalen, niet meer verder kunnen/willen lopen of zelf de weg niet meer zien. Elke behandeling heeft maar één doel: jou met jouw oorspronkelijke weg weer BEWUST te verbinden.
Het maakt niet uit of jouw lichaam ziek aanvoelt, je van al het denken moeilijk " uit het hoofd" komt, jij je vreugdeloos en ongelukkig voelt : alles mag er zijn en wordt door bewuste waarneming in beweging gezet. Vanuit dit waarnemen vind diepgaande activatie plaats. Op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel gebied, door alle lagen en alles wat met jou in verbinding staat heen. Ik sta er altijd van te kijken waartoe het lichaam in staat is, als wij hem de ruimte geven. Ik heb er weinig woorden voor."Als je de geheimen van dit universum wilt weten, denk in termen van trilling, frequentie en vibratie."(Nicola Tesla)
Ik maak gebruik van de frequenties van klanken en geluiden, die je lichaam weet te integreren en het hele veld in beweging zetten. Oorspronkelijke bewustzijnsvelden worden zo geactiveerd zodat je hele systeem zich weer aan zijn eigen waarheid herINNERT.
In het algemeen begeleid ik iemand rond 3-5 behandelingen, want ik ervaar het als enorm belangrijk dat iedereen leert hoe zijn eigen lichaam functioneert en zich daardoor zelf weet te helpen!

Alles is erop gericht dat jij het roer van je leven krachtig in je eigen hand kunt nemen. Zodat je een autonoom leven vanuit je bewuste ZIJN kunt leven: intens gelukkig, vreugdevol en in harmonie met Alles Wat Is.

Centrum Energie Blokades Opheffen